Import plików z Blendera

Wystarczy przeciągnąć plik *.blend do okna Assets w Unity.

Opcje:
  • Import BlendShapes – technologia pozwalająca na płynne przechodzenie między modelami. Nieistotne, można wyłączyć.
  • Read/Write Enabled – skrypty mogą modyfikować wierzchołki modelu. Zazwyczaj niepotrzebne
  • Optizmize mesh – dla prostych modeli nieistotne, można wyłączyć
  • Generate Colliders – generuje siatkę do obliczeń fizyki

Dla prostych modeli można wyłączyć opcje w zakładkach Rig i Animation

Problem z cieniami modelów z Blendera

Prawdopodobnie, problem dotyczy wszystkich bardziej złożonych modeli. Cień posiada nieestetyczne przerwy.

Artefakty te można usunąć zmieniając parametry światła (Directional Light). Bias – można zwiększyć do 0.07, natomiast Normal Bias powinien mieć wartość 0.

Okno parametrów Directional Light i ustawienia Bias oraz Normal Bias eliminujące problem z cieniami

Takie rozwiązanie znalazłem w Internecie. Nie wiem, czy nie jest to po prostu obejście problem, który leży tak naprawdę w geometrii modelu. Będę badał sprawę.

Close Menu