Quaternion

Klasa ta trzyma w sobie informacje o obrocie.

Vector3 eulerAngles

Parametr zwraca kąty w osi x, y i z.


Quaternion.FromToRotation(Vector3 fromDirection, Vector3 toDirection)

Zwraca Quaternion, który odzwierciedla obrót jaki należy wykonać by wketor fromDirection przekształcić do toDirection

Dodaj komentarz

Close Menu